Kreativt Team

Inga_001

Kreativt Team innebærer et teamarbeid der kreativitet og utfoldelse står i sentrum. Målet er å ha det gøy og sosialt samtidig som man videreutvikler seg som frisør. Dette er et tilbud til lærlinger hos FO og som arrangeres ca. 1-2 ganger årlig med ulike tema.

Ta kontakt med FO for mer info rundt Kreativt Team.