Personvern

 Personvernerklæring for Frisørfagets Opplæringskontor/ www.fobergen.no

Her finnes informasjon om hvordan vi vil behandle personopplysninger. Vår kontaktinformasjon finnes nederst. Nettstedet kan benytte Google Analytics og lignende programmer/ verktøy.

  • Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge og følge opp våre tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan benytte både sms, epost og sosiale medier i kommunikasjonsprosesser. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt opplæring/ oppfølging av lærlinger.

  • Personer/ kunder som ønsker hårbehandling

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder i forbindelse hårbehandling eller ønske om dette. 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å få dekke ønskede tjenester for kunden. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger, for eksempel i forbindelse med smittevern. Vi kan benytte både sms, epost og sosiale medier i kommunikasjonsprosesser. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem.

  • Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på. 

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å formidle jobbsøkere til læreplass i samarbeid med våre medlemsbedrifter, og i å dokumentere ansettelsesprosessen. 

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Opplysningene vil kunne bli delt med våre medlemsbedrifter. Vi kan benytte både sms, epost og sosiale medier i kommunikasjonsprosesser. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem.

  • Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Frisørfagets Opplæringskontor (org. nr. 981 603 362). Vår postadresse er St. Jakobs plass 9, 5008 Bergen. Du kan også kontakte oss pr e-post til post@fobergen.no