Om FO

Frisørfagets Opplæringskontor har snart 30 års erfaring med opplæring av frisørlærlinger.

FO samarbeider med frisørmedlemsbedriftene om oppfølging og opplæring av frisørlærlinger. Vi holder kurs i alle kompetansemålene i læreplanen for frisørfaget. Dette innebærer både praktisk og teoretisk undervisning for at lærlingene skal være best mulig rustet til svenneprøven.

Vi holder til i Bergen sentrum på St. Jakobsplass 9.

FO gjør hverdagen lettere for våre medlemsbedrifter og lærlinger!
FO ordner det praktiske i forhold til tegning av lærekontrakter, oppmelding til svenneprøver, opplæringsplaner med mer. FO har dyktige ansatte som ivaretar både den faglige og praktiske oppfølgingen av medlemsbedriftene og lærlingene.

FO jobber også for å fremme frisørfaget på en positiv måte i vår region, og arrangerer/ deltar bla på utdanningsmesse, fagdager, skolebesøk med mer.

 

frisøropplæring i prakais

Opplæring hos Frisørfagets Opplæringskontor

opplæring frisørlærling

Opplæringen omfatter både teori og praksis

opplæring frisørlærling Bergen

Opplæring i alle kompetansemål i læreplanen