FO 30 år!

FO 30 år – fra da til nå. 19. mai 1992 er datoen hvor FO ble startet, i regi av styret i lauget. Frisørbransjen ønsket å ha et bedre og mer strukturert/ organisert opplæringstilbud for lærlinger og lærebedrifter. Man ønsket trygghet og mer ryddige forhold for bransjen og lærlinger.  Det var ca. 30 medlemmer i […]