Fotokonkurranser – by FO

Våren 2022 er FO med å arrangere opplæringskontorenes fotokonkurranse. Vi kårer en vinner lokalt i Vestland, som går videre til den nasjonale konkurransen for lærlinger i hele landet! Blir det kanskje deg? Mer info kommer snart.   Høsten 2021 arrangerte FO 2 fotokonkurranser, og vi fikk inn over 40  bidrag!! FO AWARDS for FO-lærlinger med […]