Om FO

FO – Mer enn 25 års erfaring med opplæring av lærlinger.

Frisørfagets Opplæringskontor er et privat opplæringskontor som ble stiftet i 1992. Vi har helt nye flotte kurslokaler på St. Jakobsplass 9, Bergen.

Rundt 80 frisørsalonger i Hordaland og Sogn & Fjordane er medlem hos FO (noen av disse er inaktive og fremkommer ikke på liste over medlembedrifter). Vi har lærekontrakt med ca. 80 lærlinger. FO samarbeider med medlemsbedriftene om oppfølging og opplæring av deres lærlinger.
Vi holder kurs i alle kompetansemålene i læreplanen for faget. Dette innebærer både praktisk og teoretisk undervisning for at lærlingene skal være best mulig rustet til svenneprøven. FO har utarbeidet en egen opplæringsplan som alle lærlinger mottar ved tegning av lærekontrakt.

Å være lærebedrift/ lærling hos FO innebærer et forpliktende samarbeid mellom partene.

FO gjør hverdagen lettere for våre medlemsbedrifter og lærlinger!
FO ordner det praktiske i forhold til tegning av lærekontrakter, oppmelding til svenneprøver med mer. FO har dyktige ansatte som ivaretar både den faglige og praktiske oppfølgingen av medlemsbedriftene og deres lærlinger.

FO jobber også for å fremme frisørfaget på en positiv måte i vår region, og arrangerer/ deltar bla på utdanningsmesse, fagdager, skolebesøk med mer.