Medlemskap

Inga_001

FO – din samarbeidspartner for opplæring av lærlinger i frisørfaget!
Å være medlem hos FO er en kvalitetssikkerhet og trygghet både for lærebedrift og for lærling.
FO letter din hverdag og hjelper deg med ansvaret det innebærer å ansette lærling.
Ønsker du å vurdere medlemskap hos FO for din salong? Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

 

Tilslutningsavtale for medlemskap hos FO
Innmeldingsskjema for medlemskap hos FO
Vedtekter for FO godkjent 19.03.2018

Referanse fra medlemsbedrifter:

ViceCapo/DeCapo, har flere lærlinger i våre avdelinger, og ser det som en stor fordel å samarbeide med FO.
FO har god kunnskap på opplæring og utførelse av svennebrev, og går igjennom alle kompetansemålene sammen med lærlingene. Dette inkludere også arbeidstegninger og bedriftskunnskap. Dette gir en trygghet for bedriften, som jevnlig får tilbakemelding på hvordan lærlingen ligger an og dermed kan følge de bedre opp. FO er også til stor hjelp med forberedelser av svennebrevene, spesielt med arbeidstegninger.
Det å skrive lærekontrakt med FO gir en trygghet for alle parter.
FO tilbyr også kurs, spesielt på arbeidstegninger, som er til stor nytte for daglig ledere og bedriftens instruktører. Fo er også godt representert i forum hvor opplæring av lærlingene blir drøftet og har dermed en stor innflytelse og påvirkningskraft.
Vi er svært fornøyd med FO.
ViceCapo/DeCapo